Motto I

M

Motto

“Literaire kritiek is niet een beoordeling van de ene mens door een andere (wie gaf u het recht daartoe?), maar een treffen van twee persoonlijkheden die absoluut gelijke rechten hebben.
Dus, oordeel niet. Beschrijf slechts uw reacties. Schrijf nooit over de auteur, noch over zijn werk – alleen over uzelf in confrontatie met het werk of de auteur. Over uzelf heeft u het recht te schrijven.

Maar, over uzelf schrijvend, schrijf dan zo dat uw persoon aan gewicht, betekenis en leven wint, dat zij tot uw beslissend argument wordt. Schrijf dus niet als een pseudo-wetenschapper, maar als een kunstenaar. Kritiek moet even strak gespannen en vibrerend zijn als het werk dat zij aanraakt — anders laat zij slechts het gas ontsnappen uit een ballon, wordt zij tot een slachting met een stomp mes, tot ontbinding, anatomie, graf.”
Uit het Dagboek van Witold Gombrowicz

Door Reinder de Jager