Motto II

M

Voor het overige, broeders-en-zusters, al wat waarachtig is, al wat eerbiedwaardig is, al wat rechtvaardig is, al wat ongerept is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is,- als er enige deugd is, als iets lof verdient, overweegt dát. — Filippenzen 4:8 (Naardense Bijbel)

Uw reactie