CategoryNederlandse roman

Reddende engel

R

De onlangs uitgekomen roman van Renate Dorrestein, Reddende engel, begint omineus. De ik-persoon, Sabine, komt midden in het heuvellandschap van Limburg tot de ontdekking dat ze vergeten heeft te tanken. Ze is ook haar telefoonoplader vergeten mee te nemen, haar telefoon is bijna leeg, het schemert en er dreigt een zwaar onweer. Bovenop een heuvel komt ze bij een vijfsprong – midden op staat een...

JL, een roman van Anjet Daanje

J

‘Waar was jij op het moment van de Bijlmerramp?’ Dit soort vragen stellen we elkaar als we gedenkwaardige gebeurtenissen memoreren. Het houdt onze herinnering levendig – ik weet nog precies waar ik was toen die Boeing 787 neerstortte op de Bijlmer. De in Groningen wonende schrijfster Anjet Daanje (pseudoniem van Anjet den Boer) volgt in haar boek JL een omgekeerd procedé: recente historische...

Moedervlekken – een roman van Arnon Grunberg

M

Recentelijk kwamen er van regeringswege plannen om bij een ‘voltooid leven’  hulp bij zelfdoding onder strikte condities toe te staan. Hierna barstte in de publieke opinie de discussie los, zoals altijd bij ethische kwesties rondom het beschikkingsrecht over het leven. De roman Moedervlekken die dit jaar verscheen, is natuurlijk niet...

Compassie – van Stephan Enter

C

Bij het woord compassie denken wij al gauw aan het begrip dat vooral door Karen Armstrong in zwang is geraakt: de compassie die de kern is van alle menselijkheid, van alle humanisme en ook religie. Letterlijk betekent het woord ‘medelijden’, – het Griekse equivalent, sympathie, heeft in onze taal een verzwakte, afgesleten betekenis. Compassie, om zo te zeggen, heb je ook of juist met degene die...

t Roege laand – Eerde was onlaand

t

In 2008 verscheen er een vertaling van de bijbel in het Gronings; nu ben ik geen Groninger, althans niet van geboorte, maar het begin van het tweede vers van Genesis in het Gronings leek me een aardige weergave van de toestand die Auke Hulst in zijn boek beschrijft: ‘Eerde was onlaand en t duustern lag over oervloud…’ Eerde was onlaand: vergelijk die woorden eens met de...