Motto II Het doet mij deugd

Mijn blog als een plek om te eren wat mij deugd doet, wat in mijn ogen lof verdient. Verder lezen

Motto I Uit het dagboek van Witold Gombrowicz

“Literaire kritiek is niet een beoordeling van de ene mens door een andere (wie gaf u het recht daartoe?), maar een treffen van twee persoonlijkheden die absoluut gelijke rechten hebben.
Dus, oordeel niet. Beschrijf slechts uw reacties. Schrijf nooit over de auteur, noch over zijn werk – alleen over uzelf in confrontatie met het werk of de auteur. Over uzelf heeft u het recht te schrijven.”

– Uit het Dagboek van Witold Gombrowicz
Verder lezen