Bildung: gesprek Filosofisch Kwintet

B

Interessante uitzending van Human, het Filosofisch Kwintet over ‘Bildung’ – in goed Nederlands. Het gaat over zaken als lezen, boeken, je verhouden tot de wereld, taal, bredere vorming, innerlijk leven, aandacht… de rol van een canon (gemeenschappelijk erfgoed als referentie). Een rustig gesprek dat je echt verder brengt in je denken. In deze uitzending is sprake van┬áde Bildung Academie: dezelfde idealen als het Studium Generale in eerste instantie, een frisse nieuwe poging?

Uw reactie